Ledelse i den kreative branche

Denne artikel er blevet skrevet efter grundig research på blandt andet CfL.dk. På deres hjemmeside kan du læse meget mere om god ledelse, HR og kompetenceudvikling. Derudover har vi også benyttet Århus Universitet som kilde til vores oplysninger. Rigtig god læselyst!

Selv om der også er nogle universelle ting, der gør sig gældende i forhold til den gode leder og en god og effektiv lederrolle, er mange ting brancheafhængige, og særligt i den kreative branche er der nogle særlige krav til lederen, der skal balancere hård konkurrence, målbare resultater og kreative medarbejdere, der stiller store krav til handlefrihed og kreativt rum.

Hvordan leder man kreative?

Kreativitet er en svær størrelse – og den er meget letpåvirkelig. Selv om det at lede kreative kan være en frustrerende opgave for mere målorienterede typer, er det vigtigt at huske, at kreativiteten er en stor og vigtig ressource, som der skal værnes om. Det kræver tillid, tryghed og frie rammer til udfoldelse. Som leder for kreative er det vigtigt, at man udstikker visioner og mål, så der er enighed om, hvilken retning man arbejder i og hvorfor. Samtidig skal kreative mennesker typisk ikke kvæles i struktur og lavpraktiske retningslinjer, som ofte vil spænde ben for kreativiteten. Og så er kreativitet en proces, der kræver perioder af uproduktivitet – og den kan være svær at sluge for en leder, der ikke selv har en kreativ baggrund. Men et ensidigt fokus på kontant produktivitet kvæler kreativiteten, så det er en kamel, du må sluge, hvis du vil være en god leder for kreative.

Respekter specialisterne

Når du er leder i den kreative branche, arbejder du sammen med en lang række specialister, der hver især har deres egen niche. Viden og kompetence er den største ressource, og specialisterne skal ledes med stor forståelse for deres speciale og ekspertviden. Som leder i den kreative branche skal du ikke være den bedste af alle til alt – du skal kende dine medarbejderes styrke og kunne vurdere, hvornår de forskellige skal i spil.

Forstå din egen styrke

Som leder er din opgave og din styrke, at du kan være med til at sætte barren for succes. Hvad er virksomhedens succeskriterier og værdier, hvilken type team vil du være leder for og hvad er målsætningen for den næste periode og i det store perspektiv. Ved at være tydelig omkring disse ting, giver du dine kreative medarbejdere og specialister en fælles ramme at arbejde for.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/6 (0 votes cast)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>